SAWO Recykling > Dokumenty > Dokument DPR – potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych

Dokument DPR – potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych

28 maja 2024

Dbanie o środowisko jest dziś kluczowe, dlatego ważne jest, abyśmy wszyscy podejmowali działania na rzecz recyklingu i odzysku surowców. W miarę jak rośnie świadomość ekologiczna społeczeństwa, coraz większą uwagę poświęca się praktykom zrównoważonego rozwoju, w tym recyklingowi, który ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej dokumentowi DPR, który stanowi potwierdzenie zaangażowania producentów i importerów opakowań w proces recyklingu odpadów opakowaniowych. Odkryjemy, jakie korzyści niesie ze sobą ten system oraz jakie znaczenie ma dla ochrony naszej planety.

Co to jest dokument DPR?

Dokument DPR (rozumiany jako dokument potwierdzający recykling) jest to formularz, który producenci lub importerzy opakowań zobowiązani są wypełnić, aby potwierdzić, że przyczyniają się do systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Jest to część systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR), który nakłada obowiązki na producentów lub importerów opakowań w zakresie ich recyklingu lub odzysku po zużyciu.

Dokument DPR potwierdza spełnienie przez producenta lub importera opakowań wymagań dotyczących gromadzenia, sortowania, recyklingu lub innych metod odzysku odpadów opakowaniowych. Ta procedura ma na celu promowanie zrównoważonego zarządzania odpadami opakowaniowymi i wspieranie recyklingu w Polsce.

Rodzaje dokumentów potwierdzających recykling

W Polsce istnieją dwa główne dokumenty potwierdzające recykling, które są związane z systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) oraz gospodarką odpadami:

  • Dokument DPR/EDPR – dokument potwierdzający recykling, czyli przetworzenie odpadów opakowaniowych w instalacjach zlokalizowanych na terenie Polski. EDPR jest wariantem dokumentu DPR, który obowiązuje w przypadku eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.
  • Dokument DPO – dokument potwierdzający recykling i odzysk odrębnie.

To te dokumenty są najistotniejsze w procesie monitorowania i kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych oraz są częścią systemu, który ma na celu promowanie zrównoważonego zarządzania odpadami w Polsce.

 

Dokument DPR - potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych

 

Wniosek o potwierdzenie recyklingu – jaka jest procedura złożenia?

Aby otrzymać dokument DPR, czyli dokument potwierdzający recykling, należy złożyć wniosek. Jeśli jest się przedsiębiorcą wprowadzającym produkty opakowaniowe na rynek lub organizacją zajmującą się odzyskiem opakowań, należy złożyć wniosek do odpowiedniego podmiotu zajmującego się recyklingiem lub innym procesem odzysku odpadów. Wniosek ten musi być złożony w ciągu 30 dni od daty dostarczenia odpadów do tego podmiotu. Proces generowania dokumentu potwierdzającego recykling obejmuje trzy egzemplarze, a oczekiwanie na jego wydanie trwa 7 dni od daty złożenia wniosku.

Należy podkreślić, że dokument potwierdzający recykling może być wydawany kwartalnie, co oznacza, że dokumenty DPR są tworzone dla każdego kwartału w danym roku sprawozdawczym. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału.

Kiedy i na czyj wniosek sporządzany jest dokument DPR?

Dokument potwierdzający recykling jest sporządzany na wniosek przedsiębiorcy, który wprowadza produkty opakowaniowe na rynek lub organizacji zajmującej się odzyskiem opakowań. Wniosek o wydanie dokumentu DPR może być złożony przez przedsiębiorcę lub organizację zajmującą się odzyskiem opakowań w ciągu 30 dni od daty przekazania podmiotowi odpadów.

 

Dokument DPR - potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych

 

Jakie są korzyści z wnioskowania o dokumenty DPR?

Posiadanie dokumentacji DPR/EDPR jest niezbędne, jeśli chcemy potwierdzić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, a także niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Mówiąc o korzyściach warto wiedzieć, że ceny oferowane przez organizacje odzysku opakowań za zakup DPR/EDPR znacząco wzrastają co kwartał. W ostatnim czasie daje się zauważyć nawet 8-krotny wzrost ceny za dokument potwierdzający recykling tony odpadów opakowaniowych z papieru i tektury pochodzących z innych źródeł niż komunalne (w czwartym kwartale 2022 roku cena ta wynosiła około 30-40 zł/Mg). Jest to z jednej strony odpowiedź na pytanie, dlaczego firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek otrzymują podwyżki od organizacji odzysku. Z drugiej zaś strony jest to ważna informacja dla podmiotów składających wnioski do recyklera o wydanie dokumentu DPR/EDPR, ponieważ mogą zyskać na ich sprzedaży organizacjom odzysku opakowań, ponieważ to one skupują wymienione dokumenty, aby spełnić wymogi dotyczące poziomów recyklingu i uniknąć wysokich opłat produktowych.

Posiadanie dokumentów DPR ułatwia śledzenie i monitorowanie procesu recyklingu oraz udziału w nim danego przedsiębiorstwa. Dzięki dokumentom potwierdzającym recykling można śledzić ilości odpadów poddanych recyklingowi oraz ilości materiałów wtórnych wyprodukowanych w wyniku tego procesu.

Posiadanie dokumentów DPR może także zwiększyć wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach klientów, partnerów biznesowych oraz społeczeństwa. Przedsiębiorstwa, które aktywnie angażują się w recykling i posiadają dokumenty potwierdzające ten fakt, mogą budować pozytywny wizerunek jako organizacje dbające o środowisko.

Nie da się ukryć, że recykling jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju, który ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Zatem wnioskowanie o dokumenty DPR i aktywne uczestnictwo w procesie recyklingu wspiera cele zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszanie ilości odpadów i ograniczanie zużycia surowców naturalnych.

Czytaj również

07 czerwca 2024

Pojemniki na dokumenty do zniszczenia, zamykane i ekologiczne od SAWO Recykling

W obliczu rosnącego znaczenia ochrony danych i zrównoważonego rozwoju, firmy poszukują skutecznych i zapewniających bezpieczeństwo podmiotów oferujących niszczenie dokumentów. SAWO Recykling dostarcza kompleksowe rozwiązania, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych, ale również dbają o środowisko. Dowiedz się, dlaczego nasze eko boxy, czyli zamykane, ekologiczne pojemniki na dokumenty do zniszczenia są idealnym wyborem dla Twojej firmy, i jak mogą pomóc w efektywnym i przyjaznym środowisku zarządzaniu dokumentacją.

04 czerwca 2024

Jakie są metody niszczenia nośników danych?

W dobie cyfryzacji i rosnącej ilości poufnych informacji przechowywanych na różnorodnych nośnikach danych, skuteczne i bezpieczne niszczenie tych nośników jest kluczowym elementem ochrony danych. W tym artykule omówimy różne metody niszczenia nośników danych, ich aspekty prawne oraz ofertę naszej firmy w zakresie profesjonalnego niszczenia danych.

Masz zbędne dokumenty do zniszczenia?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz bezpłatnej wyceny!