SAWO Recykling > Porady > Gospodarowanie odpadami w firmie – jak to robić poprawnie?

Gospodarowanie odpadami w firmie – jak to robić poprawnie?

12 lutego 2024

Przedsiębiorstwa są dziś odpowiedzialne nie tylko za swoje produkty i usługi, ale również za środowisko, w którym działają. Gospodarowanie odpadami w firmie stało się kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju. 

Jednocześnie gospodarowanie odpadami w firmie wiąże się z wymogiem ochrony danych osobowych w odniesieniu do dokumentacji papierowej i innych nośników danych zawierających dane wrażliwe.

Zrozumienie znaczenia gospodarowania odpadami

Efektywne gospodarowanie odpadami w firmie nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale może także generować oszczędności poprzez recykling i redukcję ilości wytwarzanych odpadów. Jednakże, w miarę wzrostu wymagań dotyczących ochrony danych wrażliwych, szczególną uwagę należy poświęcić dokumentom firmowym.

Sprawdźmy jednak najpierw, jakie kroki należy podjąć, aby ułatwić sobie proces gospodarowania odpadami w ogóle.

 1. Analiza i kategoryzacja odpadów

  Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnej analizy rodzajów odpadów generowanych w firmie. Kategoryzacja odpadów pozwala na bardziej ukierunkowane podejście do ich redukcji, ponownego wykorzystania lub recyklingu.

 2. Wdrożenie programu recyklingu

  Recykling to fundament zrównoważonej praktyki gospodarowania odpadami. Separacja odpadów na etapie ich powstawania ułatwia proces recyklingu, zmniejszając ilość odpadów trafiających na składowiska.

 3. Edukacja pracowników

  Wdrożenie skutecznej praktyki gospodarowania odpadami wymaga zaangażowania całego zespołu. Szkolenia pracowników dotyczące segregacji odpadów, zasad recyklingu oraz minimalizacji zużycia są kluczowe dla sukcesu programu.

 4. Wykorzystanie technologii i innowacji

  Nowoczesne technologie mogą znacząco wspomóc gospodarowanie odpadami. Od inteligentnych koszy na segregację po systemy monitoringu ilości generowanych odpadów – innowacyjne podejście do zarządzania odpadami przyniesie pożądane efekty.

 5. Partnerstwo z firmami recyklingowymi

  Współpraca z firmami recyklingowymi to kluczowy element zrównoważonej praktyki gospodarowania odpadami. Nawiązanie partnerskich relacji z takimi przedsiębiorstwami umożliwia efektywne przetwarzanie i ponowne wykorzystanie odpadów.

Zrozumienie znaczenia gospodarowania odpadami recykling

Gospodarowanie odpadami w firmie a ochrona danych osobowych

Proces gospodarowania odpadami w firmie obejmuje dokumenty zawierające dane osobowe, czyli dane uznawane za wrażliwe, takie jak dane pracowników czy klientów. Od 2018 roku, czyli od czasu wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) kierujemy uwagę na precyzyjne zarządzanie tymi danymi, aby nasze działania były nie tylko zrównoważone, ale także zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jakie kroki podjąć?

 1. Kategoryzacja danych

  Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie i kategoryzacja danych osobowych. Odróżnienie danych wrażliwych od pozostałych umożliwi właściwe ich przetwarzanie i ochronę.

 2. Bezpieczne usuwanie danych

  Dane osobowe, zwłaszcza te wrażliwe, nie mogą być po prostu wyrzucane do kosza. Konieczne jest bezpieczne usuwanie tych informacji, co może obejmować niszczenie dokumentów przy użyciu specjalistycznych maszyn do niszczenia papieru. Przy znacznych ilościach dokumentów zawierających dane wrażliwe najlepszą decyzją będzie nawiązanie współpracy z firmą zajmującą się niszczeniem dokumentów.

 3. Edukacja pracowników

  Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami powinni być świadomi procedur związanych z ochroną danych osobowych. Szkolenia z zakresu RODO są kluczowe dla zminimalizowania ryzyka naruszeń.

 4. Bezpieczne przechowywanie przed utylizacją

  Dokumenty zawierające dane osobowe mogą wymagać pewnego czasu przed ich finalnym usunięciem. W tym okresie dokumenty muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu, z ograniczonym dostępem. W zdecydowanej większości przypadków okres archiwizacji tego typu dokumentów wynosi pięć lat.

 5. Monitoring procesu

  Regularny monitoring procesu gospodarowania odpadami i ochrony danych osobowych pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości i ich natychmiastowe naprawianie.

Gospodarowanie odpadami w firmie ochrona danych osobowych

Gospodarka odpadami w firmie – podsumowanie

Podsumowując, skuteczne gospodarowanie odpadami w firmie to nie tylko kwestia ekologii, ale również strategicznego zarządzania zasobami. Kluczowe jest zaangażowanie personelu, inwestowanie w nowoczesne rozwiązania technologiczne i przestrzeganie przepisów prawnych, zwłaszcza w kontekście ochrony danych osobowych. Tylko kompleksowe podejście pozwoli skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z gospodarowaniem odpadami w firmie.

Firma SAWO Recykling doskonale zdaje sobie sprawę z tych wyzwań i oferuje kompleksową obsługę oraz w pełni profesjonalne usługi zarówno w zakresie niszczenia dokumentacji, jak i gospodarki odpadami. Dzięki naszym usługom możecie Państwo skoncentrować się na głównych celach firmy, mając pewność, że Wasza dokumentacja jest bezpieczna, a gospodarka odpadami prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami i regulacjami.

Czytaj również

21 lutego 2024

Co to jest BDO, kogo dotyczy, kto musi się rejestrować?

BDO to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Sprawdź, kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO, a kto jest zwolniony z tego obowiązku. Dowiedz się, jakie są konsekwencje braku rejestracji w BDO, jak zarejestrować się krok po kroku i ile trzeba za to zapłacić. W artykule przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące BDO.

25 stycznia 2024

Niszczenie dokumentów cennik – ile kosztuje utylizacja, niszczenie dokumentów

Optymalizacja kosztów jest priorytetem dla każdej firmy, która stara się efektywnie gospodarować zasobami. Dla wielu przedsiębiorstw proces niszczenia dokumentów jest kluczowym elementem, który wpływa na bezpieczeństwo informacji, ale także niesie za sobą pewne nakłady finansowe. Dlatego warto zastanowić się, czy istnieją sposoby na zminimalizowanie tych kosztów. Istnieje kilka skutecznych strategii, które pomogą ograniczyć koszty związane z niszczeniem dokumentów.

Masz zbędne dokumenty do zniszczenia?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz bezpłatnej wyceny!