SAWO Recykling > Usługi > Transport, odbiór, utylizacja, wywóz, magazynowanie odpadów

Transport, odbiór, utylizacja, wywóz, magazynowanie odpadów

W SAWO Recykling kładziemy szczególny nacisk na właściwe gospodarowanie odpadami. Z tego powodu oferujemy usługi takie jak: transport, odbiór, utylizacja, wywóz, magazynowanie odpadów. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawa i największą starannością.

Transport odpadów

Nie wiesz co zrobić z odpadami? Najlepiej powierzyć je profesjonalistom. Oferujemy usługi logistyczne w zakresie przewozu różnego rodzaju odpadów, surowców wtórnych oraz innych towarów. Transport odpadów prowadzony jest w oparciu o aktualne przepisy o transporcie krajowym oraz przewozie odpadów. Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z nami – posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie odbioru i transportu odpadów różnego typu. 

Odbiór odpadów

Pierwszym krokiem jest odbiór odpadów. Odbioru odpadów dokonujemy w systemie dużych kontenerów. Posiadamy też odpowiednią flotę transportową, liczącą 20 pojazdów oraz zaawansowany technologicznie park maszynowy o dużej mocy przerobowej.

Koszt odbioru odpadów i transportu każdorazowo podlega indywidualnej wycenie, uwzględniającej sposób zapakowania, możliwości załadunku, lokalizację, jak również termin, w którym odbiór odpadów ma zostać wykonany. Odebrane odpady podlegają utylizacji, a gdy to możliwe – recyklingowi, dzięki czemu zyskujesz pewność, że ślad po nich jest możliwie jak najmniejszy dla środowiska naturalnego.

Utylizacja odpadów

Prowadzimy odbiór i utylizację odpadów z różnych rodzajów produkcji i gałęzi przemysłowych. Przyjmujemy do utylizacji odpady powstające w wyniku prowadzenia przez zakłady naturalnego cyklu produkcyjnego albo powstające przy okazji świadczenia różnorodnych usług. Szczególnie ważna w naszej działalności jest utylizacja odpadów niebezpiecznych, które mogłyby zagrozić środowisku i które należy przetworzyć lub zniszczyć w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Utylizacja odpadów prowadzona przez SAWO obejmuje gospodarowanie odpadami z następujących rodzajów przemysłu:

  • motoryzacyjnego,
  • spożywczego,
  • poligraficznego,
  • kosmetycznego,
  • farmaceutycznego,
  • włókienniczego, tekstylnego i tapicerskiego,
  • skórzano-obuwniczego,
  • opakowaniowego,
  • drzewnego i meblowego oraz innych.

Każdorazowo dokonujemy wstępnej wyceny kosztów utylizacji, zapewniamy optymalny sposób odbioru odpadów, zapewniając duże kontenery lub pojemniki, w których znajdą się odpady, oferujemy także własne środki transportu, zapewniając utylizację i gwarantując wystawienie  odpowiedniej dokumentacji. 

Ponadto, z SAWO możliwa jest utylizacja odpadów budowlanych –  odbieramy i prowadzimy utylizację  odpadów, jakie pochodzą np. z rozbiórek, wszelkich demontaży, remontów, prac termoizolacyjnych i innych prac budowlanych.

Na życzenie możemy dostarczyć odpowiednie kontenery, dzięki którym wywozimy  gruz, zanieczyszczoną ziemię, pozostałości budowlane z tworzyw sztucznych, styropian, czy opakowania od materiałów budowlanych. Pomagamy już na etapie segregacji, sugerując sposób umieszczenia odpadów. Utylizujemy także wełnę mineralną, pochodzącą m.in. z demontażu lub upraw hydroponicznych, dzięki czemu zdejmujemy z barków klientów ciężar właściwej utylizacji odpadów – dbamy o dopełnienie formalności, wystawiając odpowiednią dokumentację, przydatną np.  do rozliczenia się z inwestorami oraz inspekcją nadzoru budowlanego, czy inspektoratami ochrony środowiska.

Zajmujemy się także utylizacją odpadów z demontażu samochodów. Przyjmujemy różny rodzaj tworzyw, pochodzących z napraw i rozbiórek pojazdów. Ponadto, możesz przekazać nam do utylizacji odpady takie jak szkło, papa i azbest, a także produkty, których termin przydatności już minął. Prowadzimy także utylizację odpadów wykonanych z tworzywa sztucznego, papieru, gromadzimy palety. Zajmujemy się też utylizacją opakowań, których skład chemiczny nie jest jednorodny, przez co ich wtórne wykorzystanie w procesie recyklingu jest niemożliwe.

Ponadto, możesz powierzyć nam utylizację towarów, które np. w procesie produkcji nie spełniły właściwych norm lub posiadają braki. Dokładamy wszelkiej staranności, by utylizacja odpadów tego typu pozwoliła na to, by towar stracił wartość użytkową oraz nadane mu znaki handlowe. Zajmujemy się także utylizacją mebli gabarytowych, a także utylizacją odpadów biurowych (meble i inne wyposażenie jak drukarki, monitory, sprzęty). Zachęcamy do kontaktu także w sytuacji, w której do utylizacji są dokumenty.

Wywóz odpadów

Dysponując odpowiednią flotą zapewniamy bezpieczny wywóz odpadów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zbierania i wywożenia odpadów różnego typu.

Możemy pochwalić się specjalistycznym, właściwie do tego celu przystosowanym taborem, obejmującym 20 pojazdów. Dzięki naszemu doświadczeniu zyskujesz gwarancję, że wywóz odpadów odbędzie się terminowo i zgodnie z planem.

Magazynowanie odpadów

Sawo Recykling oferuje również pomoc w zakresie właściwego magazynowania odpadów. Wraz z początkiem 2021 roku zaszły w tym zakresie istotne zmiany, które obejmują wszystkie przedsiębiorstwa, które muszą prowadzić ewidencję odpadów. W celu usprawnienia dalszego postępowania z coraz bardziej szczegółowo segregowanymi odpadami, chętnie pomożemy w kwestii właściwego składowania i magazynowania odpadów. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Masz zbędne dokumenty do zniszczenia?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz zgłoszeniowy!