SAWO Recykling > Usługi > Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych – Łódź, Zgierz, Pabianice

Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych – Łódź, Zgierz, Pabianice

Odpady przemysłowe to takie, które powstają w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że wytwarzają je nie tylko fabryki, ale do ich powstania przyczynia się codzienne funkcjonowanie szpitali, magazynów, warsztatów samochodowych, czy zakładów budowlanych. Mając na uwadze chęć ochrony środowiska w SAWO prowadzona jest utylizacja odpadów przemysłowych.

Jeśli interesuje Cię odbiór i wywóz odpadów przemysłowych – zachęcamy do kontaktu.

Odbiór odpadów przemysłowych - Łódź, Zgierz, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Rzgów

Codziennemu funkcjonowaniu zakładów pracy, firm produkcyjnych oraz innych organizacji towarzyszy pojawianie się odpadów będących pewnymi skutkami ubocznymi prowadzonych działań. Firma SAWO zajmuje się profesjonalnym wywozem takich odpadów na terenie woj. łódzkiego (szczególnie w miastach Łódź, Zgierz, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Rzgów).

Prowadzimy wywóz odpadów przemysłowych różnych typów

 • Zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie,
 • sprzęt elektroniczny, monitory, komputery,
 • zużyte źródła światła zawierające rtęć,
 • odpady z warsztatów samochodowych,
 • zużyte akumulatory,
 • przeterminowana żywność,
 • odpady produkcyjne,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • odpady z przetwórstwa żywności i żywność przeterminowana,
 • olej i odpady ropopochodne,
 • sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze,
 • inne odpady na zlecenie wytwarzającego.

Utylizacja odpadów przemysłowych

Do odpadów zaliczyć należy wszelkie zbędne produkty, substancje, a także wyeksploatowane maszyny. Wskazuje się różne sposoby mające na celu optymalizację procesu odpadowego (np. kompleksowa gospodarka odpadami przemysłowymi), jednak całkowita eliminacja odpadów jest de facto niemożliwa. Najczęściej do recyklingu trafiają odpady przemysłowe, które zaliczamy do grupy odpadów stałych – wśród nich znajdziemy m.in. złom stalowy, metale kolorowe (jak miedź, mosiądz, ołów) oraz makulaturę – w SAWO zapewniamy sprawny odbiór i wywóz odpadów przemysłowych tego typu.

Szacuje się, że aż 90% odpadów produkowanych w Polsce stanowią właśnie odpady przemysłowe z czego jedynie 20% z nich poddawane jest recyklingowi. Jeśli zależy Ci na zmianie tej proporcji, zgłoś się do nas. Podejmując współpracę z SAWO Recykling możesz liczyć na odbiór odpadów przemysłowych różnego typu oraz kompleksowo wykonaną usługę – obejmującą wywóz odpadów przemysłowych aż po utylizację odpadów.

W razie wątpliwości oferujemy także profesjonalne doradztwo w związku z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi.

Utylizacja odpadów przemysłowych niebezpiecznych

Jeśli mowa o rodzajach odpadów przemysłowych, szczególną ich grupę stanowią odpady niebezpieczne. Można natrafić na nie w wielu zakładach przemysłowych, jednakże dość trudno jest ograniczyć ich ilość. Ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez odpady niebezpieczne każdorazowo polega na utylizacji odpadów przemysłowych.
Obok termicznej utylizacji odpadów przemysłowych i mechanicznych procesów obróbki, a także kompostowania i fermentacji, recykling odpadów jest jedną z metod unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów przemysłowych – sprawdzającą się zwłaszcza w przypadku odpadów niebezpiecznych.

Recykling i utylizacja odpadów przemysłowych

Warto podkreślić, że recykling i utylizacja odpadów przemysłowych obejmuje ich wtórne przetwarzanie. Jest to najlepszy sposób zagospodarowania odpadów, przy czym pamiętać należy, że nie wszystkie śmieci można w taką drogą przetworzyć. Recykling odpadów zaczynamy już w domu lub zakładzie dzięki prawidłowej segregacji śmieci. Zawsze jednak należy dołożyć wszelkiej staranności, by utylizacja odpadów przemysłowych została przeprowadzona prawidłowo, a szkodliwe substancje nie przedostały się do otoczenia.

Masz zbędne dokumenty do zniszczenia?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz bezpłatnej wyceny!