SAWO Recykling > Dokumenty > Klasy tajności niszczenia dokumentów

Klasy tajności niszczenia dokumentów

01 lipca 2023

Temat dotyczący klas tajności niszczenia dokumentów jest niewątpliwie znany podmiotom publicznym takim jak szkoły, szpitale czy urzędy, oraz prywatnym firmom. Przyjrzyjmy się, czym są owe klasy tajności niszczenia dokumentów i dlaczego jest to nieodłączna część składowa instytucji i przedsiębiorstw.

Klasy tajności niszczenia dokumentów to temat niewątpliwie dotyczący podmiotów publicznych takich jak szkoły, szpitale czy urzędy, oraz prywatnym firmom. Przyjrzyjmy się, czym są owe klasy tajności niszczenia dokumentów i dlaczego jest to nieodłączna część składowa instytucji i przedsiębiorstw.

Czym są klasy tajności niszczenia dokumentów?

Bezpieczny proces niszczenia dokumentów odbywa się według ustalonych, międzynarodowych norm. Zakwalifikowanie dokumentu do odpowiedniej klasy wiąże się z właściwym przechowywaniem go oraz niszczeniem. Dotyczy to oczywiście każdego dokumentu zawierającego jakiekolwiek dane osobowe. Nowelizacja przepisów oznacza nowe obowiązki instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych.

Klasy tajności niszczenia dokumentów SAWO Recykling

Co reguluje norma ISO/IEC 21964

Międzynarodowa norma ISO/IEC 21964, która jest nawiązaniem do niemieckiej normy DIN 66399, reguluje kwestie związane z niszczeniem dokumentów według przepisów o ochronie danych osobowych. W normie ISO/IEC 21964 znajdujemy zapis, który mówi, że informacje zawierające dane osobowe, dane wrażliwe i poufne są nierozerwalnie związane z jej nośnikiem – może to być kartka papieru, dysk lub pendrive. Norma ISO/IEC 21964 określa zasady niszczenia tych dokumentów uwzględniając rodzaj nośnika, na którym zapisano dane. Norma ujednolica cały proces niszczenia danych i zaznacza, że zniszczonych danych nie może dać się ponownie odczytać.

Norma ISO/IEC 21964 określa 3 części niszczenia dokumentów:

 • Część I uściśla definicje i zasady niszczenia nośników informacji.
 • Część II omawia wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do niszczenia dokumentów.
 • Część III dotyczy samego przebiegu procesu niszczenia.

6 kategorii nośników według normy ISO/IEC 21964:

 • oryginalny rozmiar informacji (np. papier, zdjęcie rentgenowskie) – klasa P,
 • optyczne nośniki danych (np. płyty CD czy DVD) – klasa O,
 • magnetyczne nośniki danych (np.dyskietki, karty z paskiem magnetycznym) – klasa T,
 • dyski twarde – klasa H,
 • dane zapisane na małych nośnikach (np. klisze, mikrofilmy) – klasa F
 • elektroniczne nośniki danych (np. karty chip, USB) – klasa E.

Norma doprecyzowuje rozmiar, jaki powinny mieć ścinki dokumentów, odpowiednio do stopnia tajności zapisanych na nich danych. Zasady opisane w normie ISO/IEC 21964 obowiązują wszystkie podmioty i osoby przetwarzające dane oraz niszczące je we własnym zakresie lub na zlecenie innych podmiotów. Przepisy mają szczególne znaczenie dla producentów niszczarek, firm świadczących usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz osób, które są odpowiedzialne za niszczenie dokumentów w firmie.

Norma DIN 66399 zastąpiła normę DIN 32757

Norma DIN 32757 dotyczyła tylko papierowych dokumentów, więc w związku z upowszechnieniem nośników cyfrowych  trzeba było wprowadzić zmiany. W 2012 roku, normę DIN 32757 zastąpiono normą DIN 66399. Uwzględnia ona trzy klasy tajności niszczenia dokumentów.

Klasy tajności według normy DIN 66399

Trzy klasy tajności niszczenia dokumentów SAWO Recykling

 • Klasa 1 niszczenia dokumentów

  Dotyczy dokumentów wewnętrznych, dostępnych dla szerszego grona odbiorców, m.in. notatek, obwieszczeń, listów, spersonalizowanych reklam, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia wizerunku firmy.

 • Klasa 2 niszczenia dokumentów

  Dotyczy dokumentów poufnych, przeznaczonych dla wąskiego grona odbiorców. Znajdzie się tutaj m.in. korespondencja ofertowa czy dane osobowe, których ujawnienie mogłoby zepsuć firmie reputację oraz naruszyć umowy prawne.

 • Klasa 3 niszczenia dokumentów

  Dotyczy dokumentów tajnych, jak sprawozdania, dane finansowe czy dokumenty dotyczące badań i rozwoju (R&D), których ujawnienie mogłoby narazić firmę na poważne straty i spadek zaufania, a także naruszyłoby przepisy prawa, tajemnice handlowe i umowy z partnerami.

Klasy tajności niszczenia dokumentów a RODO

Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie w 2018 roku nie kłóci się z normą DIN obejmującą klasy tajności niszczenia dokumentów.

Firmy wyspecjalizowane w profesjonalnym niszczeniu dokumentów takiej jak SAWO Recykling są w stanie przestrzegać warunków zawartych zarówno w RODO, jak i w normie DIN 66399.

Klasy ochrony danych i stopnie bezpieczeństwa wg normy DIN 66399

Norma DIN 66399 definiuje trzy klasy ochrony danych: podstawową (P), normalną (N) i wysoką (H), które odpowiadają różnym stopniom poufności. Stopnie bezpieczeństwa odnoszą się do metod niszczenia dokumentów zawierających dane, gdzie np. dla klasy P1 oznacza to pocięcie na paski o szerokości do 12 mm, dla N1 to już mniejsze paski o szerokości do 6 mm, a dla H5 nawet mikropocięcie na elementy o powierzchni nie większej niż 2 mm². Te klasy i stopnie zapewniają skalowalność odpowiedniej ochrony danych, adekwatnej do ich poufności i ryzyka dostępu nieautoryzowanego.

https://saworecykling.pl/wp-content/uploads/2024/02Klasy ochrony danych i stopnie bezpieczeństwa wg normy DIN 66399

Park maszynowy SAWO Recykling pozwala spełnić wymagania normy DIN 66399 niszcząc dokumenty przy zapewnieniu 3. i 4. stopnia bezpieczeństwa, a proces belowania daje możliwość osiągnięcia dodatkowo 5. stopnia w 3. klasie ochrony. 

Czytaj również

21 lutego 2024

Co to jest BDO, kogo dotyczy, kto musi się rejestrować?

BDO to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Sprawdź, kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO, a kto jest zwolniony z tego obowiązku. Dowiedz się, jakie są konsekwencje braku rejestracji w BDO, jak zarejestrować się krok po kroku i ile trzeba za to zapłacić. W artykule przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące BDO.

12 lutego 2024

Gospodarowanie odpadami w firmie – jak to robić poprawnie?

Przedsiębiorstwa są dziś odpowiedzialne nie tylko za swoje produkty i usługi, ale również za środowisko, w którym działają. Gospodarowanie odpadami w firmie stało się kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju. 

Masz zbędne dokumenty do zniszczenia?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz bezpłatnej wyceny!